Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)

Upútavka z FB na školiace aktivity KMC - ZOPO - v oblasti identifikacie zneuzivania deti
Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vzdeláva od septembra do novembra 2022 v oblasti ochrany detí pred sexuálnym násilím
14. septembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2022
Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka)
30. septembra 2022

Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)

Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2022 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku, situácia k 1. júlu 2022 - R. Bednárik

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022-rastislav-bednarik-2022/.

Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie.

Stav sociálnej ochrany na Slovensku na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie – MISSOC spracováva doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.