Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)

Titulná strana publikácie Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, 2021
Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Andrej Kuruc, Monika Grochová, Zuzana Očenášová, 2021)
8. februára 2022
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
Hľadáme nové kolegyne – PONUKA PRÁCE
10. februára 2022

Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2022

V prvom čísle Bulletinu IVPR v roku 2022 vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, Mgr. Mária Víteková, informuje o činnosti linky v uplynulom roku.

Foto na obálke: William Daigneault, unsplash.com

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk