Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky)

Titulná strana Informačného spravodajcu DISSO 2/2021
Informačný spravodajca DISSO 2/2021
31. marca 2022
Svetový deň zdravia 2022 - Svetová zdravotnícka organizácia
Svetový deň zdravia 2022 – Naša planéta, naše zdravie
7. apríla 2022

Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky)

Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022

Z tretieho tohtoročného vydania Bulletinu IVPR sa dozviete viac o rodinnej politike v Maďarsku – tzv. maďarský model rodinnej politiky priblížime slovami autorky – prezidentky Maďarska, Katalin Novák.

Príspevok bol pôvodne publikovaný v zborníku „Rodina jako středobod života zdravé společnosti“, ktorý vydala ako svoju publikáciu 3/2021 Společnost pro svatováclavská studia, z. s., www.ssszs.cz, a láskavo nám umožnila príspevok reprodukovať.