Informačný spravodajca DISSO 2/2021

Titulná strana knihy Reforming disability assessment (K. Repková, 2022)
Nová publikácia: Reforming Disability Assessment. Implications for Social Work as Human-Rights Profession (Kvetoslava Repková, 2022)
17. marca 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022
Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky)
31. marca 2022

Informačný spravodajca DISSO 2/2021

Titulná strana Informačného spravodajcu DISSO 2/2021

Prírastky knižničného fondu Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany za júl až december 2021.