Bulletin IVPR, roč. 3 (2022)

6. decembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2022

Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu)

Ide o výber z rozsiahlejšej štúdie „Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Záverečná správa“, Bratislava, 2022. Celé znenie štúdie je dostupné […]
15. decembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2022

Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením)

V poslednom tohtoročnom vydaní Bulletinu IVPR vám prinášame ironický článok na obhajobu slobodného obchodu a nízkych cien – od francúzskeho ekonóma, publicistu, spisovateľa a politika Frédérica Bastiata […]