Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu)

Rodinná poradňa - logo ofic.
Voľné miesta – ponuka práce
2. decembra 2022
Zastavme násilie na ženách 2022, diskusia 7.12.2022
POZOR! Verejná diskusia “Zastavme spoločne násilie na ženách!” zrušená
7. decembra 2022

Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu)

Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2022

Ide o výber z rozsiahlejšej štúdie „Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Záverečná správa“, Bratislava, 2022. Celé znenie štúdie je dostupné tu.

Autorkou je Mgr. Darina Ondrušová, PhD.