Voľné miesta – ponuka práce

IVPR logo
IVPR v médiách – december 2022
2. decembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2022
Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu)
6. decembra 2022

Voľné miesta – ponuka práce

Rodinná poradňa - logo ofic.

Hľadáme nových kolegov/kolegyne pre Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny.

Vyhlásené výberové konania na neobsadené pozície:

VKP 58/2022 – metodik: pre ďalšie informácie kliknite sem

VKP 59/2022 – psychológ: pre ďalšie informácie kliknite sem

VKP 60/2022 – právnik, pedagóg: pre ďalšie informácie kliknite sem

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberových konaní je do 18. 12. 2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ