POZOR! Verejná diskusia “Zastavme spoločne násilie na ženách!” zrušená

Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2022
Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu)
6. decembra 2022
Ilustračné foto - spojené ruky žien
Regionálne akčné plány (RAP) proti násiliu
8. decembra 2022

POZOR! Verejná diskusia “Zastavme spoločne násilie na ženách!” zrušená

Zastavme násilie na ženách 2022, diskusia 7.12.2022

S veľkým poľutovaním Vám musíme oznámiť, že dnešné podujatie – verejná diskusia KMC “Zastavme spoločne násilie na ženách!” je zrušené.

Podujatie, ktoré malo byť o 16:00 v Rakúskom kultúrnom centre, sa neuskutoční.

Ďakujeme za Váš záujem, tešíme sa, že sa uvidíme pri inej príležitosti.