Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením)

Titulná strana výskumnej úlohy Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (D. Ondrušová, K. Repková, 2022)
Systémové otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie – závery a odporúčania z okrúhlych stolov (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2022)
13. decembra 2022
ZOPO - cesta do Strasbourgu foto
Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia
12. januára 2023

Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením)

Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2022

V poslednom tohtoročnom vydaní Bulletinu IVPR vám prinášame ironický článok na obhajobu slobodného obchodu a nízkych cien – od francúzskeho ekonóma, publicistu, spisovateľa a politika Frédérica Bastiata (1801-1850).