Bulletin IVPR 10/2022 (Nočná práca a zmenová práca. Dopady na zdravie a riziká)

Titulná strana výskumnej úlohy Ondrušová, D.: Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv. ochrany detí, 2022
Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Darina Ondrušová, 2022)
28. októbra 2022
Den rovnosti v odmenovaní 4.11.2022
Dnes si pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov – hoci dáta naznačujú zlepšenie, ide skôr o stagnáciu (Tlačová správa)
4. novembra 2022

Bulletin IVPR 10/2022 (Nočná práca a zmenová práca. Dopady na zdravie a riziká)

Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2022

Predkladané číslo bulletinu sa zaoberá problematikou nočnej a zmenovej práce, rizík vyplývajúcich z tohto spôsobu práce a ich dopadov na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.