Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. 1. 2022 (R. Bednárik, 2022)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2022 (Rastislav Bednárik, 2022)
28. februára 2022
Housing-first: priebežné správy z výskumov v Bratislave a Košiciach
3. marca 2022

Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)

Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022 - Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo

Autorkou februárového Bulletinu IVPR v roku 2022 je prof. PhDr. Dana Hamplová (1973) – česká sociologička, ktorá sa špecializuje na kvantitatívnu sociológiu, predovšetkým na témy rodiny, kvality života, zdravia, sociálnych nerovností a náboženstva.

Príspevok bol pôvodne publikovaný v zborníku „Rodina jako středobod života zdravé společnosti“, ktorý vydala ako svoju publikáciu 3/2021 Společnost pro svatováclavská studia, z. s., www.ssszs.cz, a láskavo nám umožnila príspevok reprodukovať.