Housing-first: priebežné správy z výskumov v Bratislave a Košiciach

Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022 - Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo
Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)
28. februára 2022
IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2022
7. marca 2022

Housing-first: priebežné správy z výskumov v Bratislave a Košiciach

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje od roku 2021 výskumy v projekte Dostupné bývanie so sociálnou podporou v Bratislave a v projekte Housing-first pre rodiny v Košiciach. V každom z nich bolo poskytnuté nájomné bývanie a sprevádzanie tímu odborníkov jednotlivcom a rodinám, ktoré boli bez domova – žili v zariadeniach pre ľudí bez domova, vonku na ulici, v nevyhovujúcich či preplnených obydliach. Obidva projekty sú tak založené na princípoch housing-first – bývania ako prvého kroku. Realizujú sa s podporou miest Bratislava a Košice, ktoré pre domácnosti zapojené v projektoch poskytli nájomné byty. V Košiciach bola iniciátorom projektu Nadácia DEDO. Sociálnu podporu poskytujú v Bratislave o. z. Návrat, o. z. Proti prúduo. z. Vagus, v Košiciach Všetci pre rodinu, n. o.. Na Slovensku ide o pilotné projekty housing-first.

Rovnako ako v iných európskych krajinách, aj vo výskume s účastníkmi a účastníčkami v týchto projektoch sa ukazuje, že prístup housing-first je v ukončovaní bezdomovectva úspešný, domácnosti si po roku od nasťahovania dokázali udržať bývanie, uhrádzať svoje záväzky spojené s nájmom bytov a udržiavať štandardné susedské vzťahy.

Prinášame vám priebežné správy z obidvoch výskumov, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o zmenách životných podmienok účastníčiek a účastníkov projektov v oblasti bývania, zdravia, zamestnania, trávenia voľného času, či celkovej spokojnosti. Priebežné správy tiež obsahujú viaceré zistenia, ktoré sú využiteľné pre ďalšie mestá a organizácie, ktoré by mali záujem realizovať projekty založené na prístupe housing-first. Jedným z kľúčových zistení je aj potreba upraviť podmienky príspevku na bývanie tak, aby bol dostupnejší pre širšie skupiny ľudí v bytovej núdzi, a aby jeho výška vo väčšej miere zodpovedala skutočným nákladom na bývanie. Osobitne sa to týka jednorodičovských domácností, ktoré čelia nielen vysokému riziku zadlžovania a straty domova, ale často si z finančných dôvodov nedokážu nájsť nájomné bývanie a sú nútené dlhodobo zotrvávať v útulkoch a iných krízových zariadeniach dočasného ubytovania.

Priebežná správa z výskumu v projekte Dostupné bývanie so sociálnou podporou, Bratislava: kliknite sem

Priebežná správa z výskumu v projekte Housing-first pre rodiny v Košiciach: kliknite sem