Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? Joint report from Norway and Slovakia (Zuzana Očenášová, Solveig Bergman, 2024)

Titulná strana publikácie Akoby násilie s tým nič nemalo (2024)
Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami (Zuzana Očenášová, Michaela Jankovičová, Barbora Burajová, 2024)
29. apríla 2024
Foto z úvodného stretnutia k príprave sčítania ľudí bez domova v Košiciach
Košice budú jedným z miest, v ktorých prebehne koordinované európske sčítanie ľudí bez domova
6. mája 2024

Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? Joint report from Norway and Slovakia (Zuzana Očenášová, Solveig Bergman, 2024)

Titulná strana publikácie Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? 2024

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal v anglickom jazyku spoločnú správu z bilaterálneho výskumu. Autorkami a editorkami tejto správy sú Zuzana Očenášová and Solveig Bergman a názov publikácie je “Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? Joint report from Norway and Slovakia” (April 2024)

Publikácia vyšla vďaka projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu”, ktorý získal grant z Nórska v sume 1 105 000 € a je spolufinancovaný vo výške 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Dodatkom č. 1 bol navýšený grant na 1 400 000 €. Na základe Dodatku č. 2 bola do projektu zaradená nová aktivita a zároveň bol grant z Nórska navýšený na 1 427 976 € a je spolufinancovaný vo výške 251 996 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. Jeho cieľom je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Logo Norway grants a slovenský štátny znak