Košice budú jedným z miest, v ktorých prebehne koordinované európske sčítanie ľudí bez domova

Titulná strana publikácie Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? 2024
Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? Joint report from Norway and Slovakia (Zuzana Očenášová, Solveig Bergman, 2024)
29. apríla 2024
Titulná strana Výročnej správy IVPR 2023
Výročná správa IVPR za rok 2023
15. mája 2024

Košice budú jedným z miest, v ktorých prebehne koordinované európske sčítanie ľudí bez domova

Foto z úvodného stretnutia k príprave sčítania ľudí bez domova v Košiciach

23. 4. 2024, Košice

Popri európskych mestách Dublin, Miláno, Lyon, Porto, Munster, Ľubľana a Budapešť sa Košice stali jediným slovenským mestom, v ktorom prebehne koordinované sčítanie ľudí bez domova. Projekt financovaný z grantovej výzvy Európskej komisie vznikol v rámci iniciatívy EPOCH – Európskej platformy boja proti bezdomovectvu.

Na európskej úrovni ho koordinuje Katolícka univerzita v Leuvene a na Slovensku ho zastrešuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Nadáciou DEDO a mestom Košice.

Cieľom tohto projektu je získať údaje o ľuďoch bez domova na území mesta, ktoré následne pomôžu pri advokácii v téme ukončovania bezdomovectva. V Košiciach už v roku 2021 prebehol rovnako v spolupráci mesta, Nadácie DEDO a Inštitútu pre výskum práce a rodiny Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi. Z takto oslovených 310 rodín je aktuálne v programe Housing first Nadácie DEDO zabývaných 37, pričom 14 bytov na tento účel poskytlo mesto Košice.  Plánované sčítanie sa okrem rodín zameria aj na jednotlivcov, ktorí sú bez domova a prespávajú vonku na ulici.

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) si uvedomuje, že sa mesto týmto problémom potrebuje zaoberať a verí, že hľadanie riešení dokáže oceniť aj majorita. Košice sú jedným z mála miest, ktoré má vypracovanú Koncepciu postupného ukončovania bezdomovectva 2022 – 2030 a zároveň jediným mestom, ktoré sa v rámci nej venuje problematike nelegálnych osídlení. Tých je v Košiciach aktuálne 13.

Podľa Lucie Gurbáľovej, námestníčky primátora mesta Košice (KDH), môže byť  sčítanie ľudí bez domova ďalším dôležitým krokom k postupnému ukončovaniu bezdomovectva v Košiciach: „Registračný týždeň nám priniesol cenné dáta, ktoré nám pomohli adresnejšie poskytovať pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Tešíme sa, že ako jediné slovenské mesto máme možnosť v spolupráci s ďalšími európskymi mestami nadviazať na tento projekt. Získané informácie budú kľúčové pre rozvoj efektívnych politík a programov zameraných na riešenie problematiky bezdomovectva a pomoc ľuďom bez domova na ceste späť k dôstojnému životu.“

Riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Barbora Vávrová na úvodnom pracovnom stretnutí s kľúčovými aktérmi, poskytujúcimi služby zraniteľným skupinám, ktoré sa  uskutočnilo na Magistráte mesta Košice v rámci prípravy sčítania, zase vyzdvihla, že získané skúsenosti a vedomosti by mohli v budúcnosti slúžiť ako podklad k zavedeniu jednotnej metodológie, aplikovateľnej v rámci Európskej únie.

Sčítanie ľudí bez domova v Košiciach spolu s ďalšími európskymi mestami sa uskutoční v októbri tohto roka.