Výročná správa IVPR za rok 2023

Foto z úvodného stretnutia k príprave sčítania ľudí bez domova v Košiciach
Košice budú jedným z miest, v ktorých prebehne koordinované európske sčítanie ľudí bez domova
6. mája 2024
IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2024
16. mája 2024

Výročná správa IVPR za rok 2023

Titulná strana Výročnej správy IVPR 2023

Ako každý rok, dávame do pozornosti Výročnú správu Inštitútu pre výskum práce a rodiny s výpočtom aktivít za obdobie roka 2023 a tiež ďalších informácií o IVPR.