Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)

Titulná strana publikácie Vplyv protipandemických opatrení na násilie páchané na ženách (IVPR, Zuzana Očenášová, 2021)
Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)
5. augusta 2021
Upútavka - pozvánka na konferenciu Návrat do práce po rodičovskej dovolenke (Trexima a partneri, projekt FEMALE - Fostering Employment of Maternity Leavers
Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory? KONFERENCIA
12. augusta 2021

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)

Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2020 (IVPR, Z. Očenášová, 2021)

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už tretí rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných štatistík týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Správa za rok 2020 analyzuje evidované trestné činy za vybrané skutkové podstaty týkajúce sa partnerského násilia na ženách, na mužoch a domáceho násilia, teda násilia medzi inými blízkymi osobami. Hoci v roku 2020 nedošlo k významnému zvýšeniu týchto typov evidovaného násilia v trestno-právnom procese, bol zaznamenaný vyšší počet vrážd a zabití v rámci partnerského násilia na ženách aj domáceho násilia.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

3 logá - MPSVR, ESF/EFRR, OPĽZ