Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory? KONFERENCIA

Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2020 (IVPR, Z. Očenášová, 2021)
Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, IVPR)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)
16. augusta 2021

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory? KONFERENCIA

Upútavka - pozvánka na konferenciu Návrat do práce po rodičovskej dovolenke (Trexima a partneri, projekt FEMALE - Fostering Employment of Maternity Leavers

Trexima Bratislava a partneri si Vás dovoľujú  pozvať na konferenciu “Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory?”

Podujatie je realizované v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ FEMALE – „Podpora návratu rodičov po rodičovskej dovolenke na trh práce“, zameraného na uľahčenie návratu rodičov po rodičovskej dovolenke do sveta práce.

Konferencia sa uskutoční dňa 19. augusta 2021 (štvrtok) v čase 15:00-19:00 v Pistoriho paláci, Štefánikova 25, Bratislava – Staré mesto. Jednou z rečníčok na konferencii bude aj naša kolegyňa, analytička a výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti Mgr. Veronika Valkovičová PhD.  

Pre program konferencie a link na registráciu kliknite sem

FEMALE (Fostering Employment of Maternity Leavers) je projekt zameriavajúci sa na preskúmanie prístupov v oblasti podpory zamestnania rodičov v európskych krajinách (najmä Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nórsko, Slovensko) a vytvorenie voľne dostupnej poradenskej elektronickej platformy určenej pre cieľovú skupinu rodičov, kariérových poradcov či ďalších stakeholderov na trhu práce. 

Na podujatí budú predstavené výstupy projektu a súčasťou programu bude tiež prezentácia úspešných príbehov kariérneho uplatnenia po rodičovskej dovolenke, ako aj diskusia s odborníčkami, matkami a zamestnávateľmi o možnostiach, ako podporiť návrat rodičov do pracovného života po rodičovskej dovolenke.