Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Daniel Gerbery, Zuzana Turkovič, Darina Ondrušová, 2021)

Upútavka na zistenia z Registračného týždňa v Košiciach - Nadácia DeDo
Zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach
20. januára 2022
IVPR logo
IVPR v médiách – február 2022
4. februára 2022

Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Daniel Gerbery, Zuzana Turkovič, Darina Ondrušová, 2021)

Titulná strana publikácie Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (2021)

Všade dobre, doma najlepšie, hovorí sa v známom slovenskom porekadle. Domov je miesto, kde sa možno cítiť bezpečne. Bez obáv, že sa nie je kam vrátiť. Ale nielen to. Domov je tiež priestor, ktorý patrí iba jeho obyvateľom, bez prístupu iných ľudí, s ktorými ho nechcú zdieľať. Bez rizika, že životy, zdravie, majetok jeho obyvateľov budú ohrozované. Kde nechýba blízkosť, ale aj priestor pre seba a svoj oddych pred vykročením za ďalšími povinnosťami.

Pre mnohých ľudí na Slovensku však spomenuté porekadlo neplatí. Ak aj nie sú bez prístrešia, nútení prespávať vonku na ulici, ich obydlia sotva vytvárajú pocit bezpečia, stability, zázemia. Vlhké steny, plesne, chýbajúci prístup k pitnej vode, či preplnenosť obydlí sú len niekoľkými príkladmi nevyhovujúceho bývania, v ktorom sú zdravie a pohoda jeho obyvateľov ohrozované. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je podľa OSN nízka cenová dostupnosť bývania. Bytov, v ktorých by si mohli dovoliť bývať aj ľudia s nízkymi príjmami, je nedostatok, a tak sú mnohí nútení ostávať v nevyhovujúcom bývaní aj niekoľko rokov či desaťročí.

Situácia je o to vážnejšia, ak sa týka rodín s deťmi, ktoré navyše kvôli chýbajúcemu či nevyhovujúcemu bývaniu niekedy ani nemôžu ostať spolu – deti žijú len so svojimi matkami, alebo partneri bez svojich detí.

Nadácia DEDO v spolupráci s mestom Košice, Inštitútom pre výskum práce a rodiny a ďalšími partnerskými organizáciami chcela poukázať na zložitú situáciu rodín v bytovej núdzi, ale aj na to, že tento problém má riešenie. V poslednom májovom týždni sa v Košiciach uskutočnil registračný týždeň rodín v bytovej núdzi, zameraný na mapovanie rozsahu a podôb bytovej núdze rodín v meste, ktorého cieľom tiež bolo získať kontakty na rodiny v zlej bytovej situácii, ktoré majú záujem o nájomné bývanie so sociálnou podporou, ponúkané s využitím prístupu housing-first.

V záverečnej správe predstavujeme zistenia z registračného týždňa, s úprimným želaním, aby čo najviac rodín na Slovensku malo bezpečné bývanie a domov, v ktorom sa budú cítiť dobre. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu registračného týždňa, navštívili rodiny v bytovej núdzi a uskutočnili s nimi rozhovory. A ďakujeme aj rodinám, ktoré sa do registračného týždňa zapojili, za ich ochotu, otvorenosť a vytrvalosť pri každodennom zvládaní neľahkých situácií, ktorým musia čeliť.