Zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Ilustračný obrázok - študentka sediaca na zemi
Vysoké školy by mali prijať opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu (Tlačová správa)
18. januára 2022
Titulná strana publikácie Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (2021)
Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Daniel Gerbery, Zuzana Turkovič, Darina Ondrušová, 2021)
24. januára 2022

Zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach

Upútavka na zistenia z Registračného týždňa v Košiciach - Nadácia DeDo

Predstavujeme zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach: takmer jedna štvrtina rodín sa nachádza v bytovej núdzi viac ako 10 rokov a za hlavnú prekážku pri hľadaní štandardného nájomného bývania považujú nedostatok finančných prostriedkov.

Vo štvrtok 20. januára 2022 sme na online konferencii Bývanie ako prvé, organizovanej Nadáciou DEDO, predstavili zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach.

Všade dobre, doma najlepšie, hovorí sa v známom slovenskom porekadle. Domov je miesto, kde sa možno cítiť bezpečne. Ale nielen to. Domov je tiež priestor, ktorý patrí iba jeho obyvateľom, bez prístupu iných ľudí, s ktorými ho nechcú zdieľať. Bez rizika, že životy, zdravie, majetok jeho obyvateľov budú ohrozované. Kde nechýba blízkosť, ale aj priestor pre seba a svoj oddych pred vykročením za ďalšími povinnosťami.

Pre mnohých ľudí na Slovensku však spomenuté porekadlo neplatí. Ak aj nie sú bez prístrešia, nútení prespávať vonku na ulici, ich obydlia sotva vytvárajú pocit bezpečia, stability, zázemia. Vlhké steny, plesne, chýbajúci prístup k pitnej vode, či preplnenosť obydlí sú len niekoľkými príkladmi nevyhovujúceho bývania, v ktorom sú zdravie a pohoda jeho obyvateľov ohrozované. Situácia je o to vážnejšia, ak sa týka rodín s deťmi.

Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach sa uskutočnil od 24. do 30. mája 2021, v spolupráci Nadácie DEDO s mestom Košice, Inštitútom pre výskum práce a rodiny a ďalšími partnermi. Do jeho priebehu sa zapojilo približne 100 dobrovoľníkov, ktorí realizovali rozhovory formou dotazníkov s respondentmi a respondentkami vo vytipovaných lokalitách a vo všetkých útulkoch a zariadeniach núdzového bývania v meste.

Dôležitým cieľom registračného týždňa bola možnosť pre rodiny zaregistrovať sa do programu bývania s podporou – housing-first.

Zo zistení z registračného týždňa okrem iného vyplynulo:

  • Do registračného týždňa sa zapojilo 309 rodín. Celkový počet členov týchto rodín je 1 737. Z nich bolo 550 dospelých osôb (vrátane manželov/iek a partnerov/iek respondentov/tiek) a 1 187 detí.
  • Viac ako jedna tretina z celkového počtu detí je v predškolskom veku: 20 % detí je vo veku do troch rokov a ďalších 14 % od troch do šiestich
    rokov.
  • Z celkového počtu 309 respondentov/tiek je podiel rodičov – samoživiteľov/samoživiteliek 22 %, väčšinou ide o ženy.
  • V útulkoch a zariadeniach núdzového bývania mala pravidelne platenú prácu až jedna tretina respondentov/tiek.
  • V zariadeniach núdzového bývania a útulkoch žije 24 % rodín. V prístreškoch (v nevyhovujúcom bývaní) žije 45 % rodín a v záhradných chatkách 16 % rodín.
  • Väčšina rodín býva so svojimi deťmi v stiesnených podmienkach – až 73 rodín (56 %) uviedlo, že má pre seba na bývanie jednu izbu (okrem kuchyne), a 60 rodín (19 %) uviedlo, že má na bývanie k dispozícii izby dve. Len 19 rodín (6 %) býva v 3 alebo viac izbách.
  • Najmenej jedna tretina opýtaných pritom zažila odlúčenie od rodiny alebo bytovú núdzu už v detstve: 14 % respondentov/respondentiek strávilo určitú časť detstva v detskom domove (v priemere okolo 10 rokov).U príbuzných strávilo časť detstva 6 % opýtaných. 9 % respondentov/respondentiek v detstve strávilo nejakú dobu s rodičom/rodičmi v prístrešku v osade, pričom išlo väčšinou o dlhotrvajúcejšiu skúsenosť. 3 % opýtaných strávili časť detstva s rodičom v zariadení núdzového bývania.
  • Väčšina zo všetkých 309 oslovených rodín – 44 % – je so svojím súčasným bývaním nespokojná, pričom až 35 % z týchto rodín uviedlo, že sú v obydlí „veľmi nespokojní“. Zároveň takmer 69 % rodín považuje za najväčšiu prekážku pri hľadaní podnájmu nedostatok finančných prostriedkov.

Záverečnú správu z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi si v plnom znení môžete prečítať tu: kliknite sem