Bulletin IVPR 4/2020 (Domáca starostlivosť a starnutie v prirodzenom prostredí – koncepčné, výskumné a sociálno-politické reflexie)

Upútavka ku kampani Orange the World - grafika, ilustrácia
Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020
24. novembra 2020
IVPR logo
PONUKA PRÁCE – expert/ka, analytik/čka, správca online vzdelávania
4. decembra 2020

Bulletin IVPR 4/2020 (Domáca starostlivosť a starnutie v prirodzenom prostredí – koncepčné, výskumné a sociálno-politické reflexie)

Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2020

V aktuálnom štvrtom čísle Bulletinu IVPR prinášame výber zo štúdie, venujúcej sa téme domácej starostlivosti o starších ľudí. Cieľom štúdie je podporiť odborný národný diskurz k formovaniu a podobám politiky podpory domácej starostlivosti o odkázané osoby cestou sprostredkovania a analýzy časti odborného poznania v tejto oblasti. Autorkou je prof. doc. Kvetoslava Repková, CSc.