Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020

Upútavka na online konferenciu Ako prakticky pomôcť rodine, 23. 11. 2020
Ako prakticky pomôcť rodine (online konferencia)
16. novembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2020
Bulletin IVPR 4/2020 (Domáca starostlivosť a starnutie v prirodzenom prostredí – koncepčné, výskumné a sociálno-politické reflexie)
26. novembra 2020

Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020

Upútavka ku kampani Orange the World - grafika, ilustrácia

Bratislava, 24.11.2020 Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) sa aj tento rok zapája do celosvetovej kampane OSN Orange the world! / Zafarbime svet na oranžovo!

Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá bez násilia. Organizácia Spojených národov si ju zvolila ako farbu svojej globálnej kampane, ktorá upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť pre milióny dievčat a žien. Aj preto táto kampaň trvá od 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách do 10.decembra, ktorý je Dňom ľudských práv. Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu mimovládne organizácie, verejné inštitúcie a osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života vyjadrujú jednoznačné odmietnutie násilia a sexuálneho zneužívania, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete.

Svoje odmietnutie násilia na ženách a svoj záväzok eliminovať násilie vyjadrili svojou fotografiou s výzvou kampane „Zastavme násilie na ženách“ prezidentka SR Zuzana Čaputová, minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová,  1. viceprezidentka Policajného prezídia Jana Maškarová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková, riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová, rektorka Akadémie policajného zboru SR Lucia Kurilovská, primátor hl. mesta Bratislava Matúš Vallo a mnohé ďalšie osobnosti zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré sa ku kampani pridajú počas 16 dní aktivizmu.

Je nám cťou, že podporu kampani vyjadrili aj veľvyslankyne a veľvyslankyne, ktorí pôsobia na Slovensku. Vďaka iniciatíve mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Írska, J.E. Hildegard Ó RIAIN, našu kampaň podporilo 16 veľvyslanectiev a zverejnili svoje fotografie s oranžovou výzvou.

Fotografie osobností, ktoré odmietajú násilie na ženách, budú zverejnené na sociálnych sieťach a tu.

Kvôli opatreniam proti COVID-19 bude tento rok kampaň KMC prebiehať na sociálnych sieťach. Verejnosti ponúkame možnosť umiestniť na svoju profilovú fotku na Facebooku tematický rámček Zastavme násilie a zdieľať informácie o situácii a potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách.

Expertky Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia Barbora Burajová a Zuzana Očenášová vystúpia v úvodný deň kampane, dňa 25. 11. 2020 o 13,00 na online konferencii, ktorú organizuje mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť. Úvodné slovo na konferencii budú mať pani prezidentka Zuzana Čaputová a pani verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.