Bulletin IVPR

14. decembra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2023

Bulletin IVPR 12/2023 (Špecializačné vzdelávanie v sociálnej posudkovej činnosti – od prvotnej skúsenosti k budúcim výzvam)

V prvom štvrťroku 2021 sme využili formát bulletinu IVPR na predstavenie problematiky sociálnej posudkovej činnosti vykonávanej pre účely peňažnej kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a sociálnych služieb […]
7. februára 2024
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2024

Bulletin IVPR 1/2024 (Hybridná práca je čoraz populárnejšia. Výhody a nevýhody zavedenia hybridnej práce na pracoviská)

Novým štandardom na pracoviskách, ktorý má prvky demokratizácie a kompromisu, je hybridný model práce. Už pred pandémiou koronavírusu mnohé spoločnosti umožňovali zamestnancom kombináciu práce z kancelárie […]
30. mája 2024
Titulná strana Bulletinu IVPR 2-3/2024

Bulletin IVPR 2-3/2024 (Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe. Pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Cieľom tejto správy je zhodnotiť súčasný stav zamestnávania osôb so  zdravotným postihnutím v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a navrhnúť odporúčania pre ďalšiu podporu zamestnávania týchto osôb vo verejnom sektore. Správa približuje niektoré skúsenosti […]
3. júna 2024
Titulná strana Bulletinu IVPR 4-5/2024

Bulletin IVPR 4-5/2024 (Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti)

Otcovia na Slovensku majú možnosť za pomoci štátnych dávok starať sa o vlastné najmenšie deti a plnohodnotnejšie tak realizovať svoje rodičovské práva, a teda v praktickej […]