Bulletin IVPR 2-3/2024 (Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe. Pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

IVPR logo
IVPR v médiách – máj 2024
16. mája 2024
Titulná strana Bulletinu IVPR 4-5/2024
Bulletin IVPR 4-5/2024 (Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti)
3. júna 2024

Bulletin IVPR 2-3/2024 (Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe. Pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Titulná strana Bulletinu IVPR 2-3/2024

Cieľom tejto správy je zhodnotiť súčasný stav zamestnávania osôb so  zdravotným postihnutím v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a navrhnúť odporúčania pre ďalšiu podporu zamestnávania týchto osôb vo verejnom sektore. Správa približuje niektoré skúsenosti so zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore v iných európskych krajinách, s dôrazom na prístupnosť výberových konaní a prijímanie primeraných úprav na pracovisku. Následne predstavuje štatistické dáta o počte a podiele zamestnancov so zdravotným postihnutím v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych triedeniach, ako aj zistenia z rozhovorov so zástupcami vybraných inštitúcií rezortu o možnostiach a limitoch zamestnávania týchto osôb. 

Bulletin IVPR 2-3/2024 prináša kapitoly 1, 3 a 4. Kapitolu 2 – Zamestnávanie osôb so ZP vo verejnom sektore vo vybraných európskych krajinách a inštitúciách – nájdete v celom znení výskumnej správy na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2024/03/Zlepsenie_podpory_zamestnav_osob_so_zp_Kvalova_Keselova_2023.pdf