Bulletin IVPR 4-5/2024 (Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti)

Titulná strana Bulletinu IVPR 2-3/2024
Bulletin IVPR 2-3/2024 (Zlepšenie podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v štátnej a verejnej správe. Pilotné monitorovanie v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
30. mája 2024
IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2024
5. júna 2024

Bulletin IVPR 4-5/2024 (Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti)

Titulná strana Bulletinu IVPR 4-5/2024

Otcovia na Slovensku majú možnosť za pomoci štátnych dávok starať sa o vlastné najmenšie deti a plnohodnotnejšie tak realizovať svoje rodičovské práva, a teda v praktickej rovine v adekvátnejšej miere participovať na výchove svojho potomstva. Predložená štúdia na základe údajov z prieskumov i na základe odbornej literatúry približuje aktuálny stav vo využívaní materskej (otcovskej) dovolenky mužmi a v dopadoch starostlivosti otcov na rodinu a spoločnosť. Štúdia popisuje vývoj legislatívy a štátnej podpory starostlivosti otcov o malé deti na Slovensku a stručne aj v krajinách Európskej únie. V štúdii sú prezentované jednak poznatky pedagogiky, psychológie, sociológie a neuropsychológie ohľadne starostlivosti otcov o malé deti, ako aj empirické údaje o účasti otcov na živote rodiny.

Bulletin IVPR 4-5/2024 prináša kapitoly 1, 2, 3 a 5. Kapitolu 4 – Dávky a dovolenky pre otcov v krajinách EÚ a 5.1. Individuálne skúsenosti otcov na materskej a rodičovskej dovolenke – nájdete v celom znení výskumnej správy na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2024/04/Vyhodnotenie_materskej_dovolenky_pre_otcov_Bednarik_Keselova_2024.pdf.