Bulletin IVPR

2. júla 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2021 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Rastislav Bednárik)

Bulletin IVPR 6/2021 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku)

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-januaru-2021-rastislav-bednarik-2021/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie. Stav sociálnej ochrany […]
16. júla 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2021, Roman Joch: Prečo nepolitizovať rodinu

Bulletin IVPR 7/2021 (Prečo nepolitizovať rodinu)

Júlové vydanie Bulletinu Inštitútu pre výskum práce a rodiny prináša upravenú verziu článku, ktorý bude publikovaný v letnom čísle 115 českej Revue Prostor. Autorom je riaditeľ IVPR, […]
31. augusta 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2021

Bulletin IVPR 8/2021 (Manželstvo, rodina, partnerstvo)

Bulletin IVPR v auguste 2021 prináša esej od Daniela Kroupu. Daniel Kroupa (1949) je český filozof (žiak Jána Patočku), vysokoškolský pedagóg, komentátor a bývalý disident i politik. Esej […]
30. septembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2021

Bulletin IVPR 9/2021 (Rodina a jej evolučná minulosť)

Pre septembrové číslo Bulletinu IVPR napísal esej o rodine a jej evolúcii rodinný psychológ, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
29. októbra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2021

Bulletin IVPR 10/2021 (O tom, ako budeme žiť, rozhoduje politika domáca…)

Októbrový bulletin IVPR tvorí rozhovor Sylvie Porubänovej a Romana Jocha na politické i sociologické témy.
3. decembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2021

Bulletin IVPR 11/2021 (Domácka práca, telepráca a „home office“. Výzvy a možnosti)

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život. Najmä v období […]
13. decembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2021 - Politika aktívneho starnutia - príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny (K. Repková)

Bulletin IVPR 12/2021 (Politika aktívneho starnutia – príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny)

V poslednom tohtoročnom čísle Bulletinu IVPR sa autorka Kvetoslava Repková zamerala na sumarizáciu odborného príspevku Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako rezortnej vedecko-výskumnej inštitúcie Ministerstva […]
8. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2022

Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)

V prvom čísle Bulletinu IVPR v roku 2022 vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, Mgr. Mária Víteková, informuje o činnosti linky v uplynulom roku. Foto […]
28. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022 - Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo

Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)

Autorkou februárového Bulletinu IVPR v roku 2022 je prof. PhDr. Dana Hamplová (1973) – česká sociologička, ktorá sa špecializuje na kvantitatívnu sociológiu, predovšetkým na témy rodiny, […]
31. marca 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022

Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky)

Z tretieho tohtoročného vydania Bulletinu IVPR sa dozviete viac o rodinnej politike v Maďarsku – tzv. maďarský model rodinnej politiky priblížime slovami autorky – prezidentky Maďarska, […]