Bulletin IVPR

12. apríla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2022 Inovatívne a smart technológie... (M. Kordošová)

Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)

V aprílovom bulletine sa dočítate o fenoméne dnešnej doby – prebiehajúcej priemyselnej revolúcii (Priemysel 4.0), o digitalizácii, robotizácii, nástupe ekonomiky digitálnych online platforiem, smart OOPP, exoskeletoch, […]