Bulletin IVPR 1/2024 (Hybridná práca je čoraz populárnejšia. Výhody a nevýhody zavedenia hybridnej práce na pracoviská)

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2024
7. februára 2024
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (R. Bednárik)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (Rastislav Bednárik, 2024)
8. februára 2024

Bulletin IVPR 1/2024 (Hybridná práca je čoraz populárnejšia. Výhody a nevýhody zavedenia hybridnej práce na pracoviská)

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2024

Novým štandardom na pracoviskách, ktorý má prvky demokratizácie a kompromisu, je hybridný model práce. Už pred pandémiou koronavírusu mnohé spoločnosti umožňovali zamestnancom kombináciu práce z kancelárie a z domu, ale väčšinu pracovných dní trávili v kanceláriách alebo na iných pracoviskách. Viaceré štúdie potvrdzujú, že budúcnosť práce spočíva v hybridnom nastavení výkonu práce. Dosiahnuť takýto stav však môže byť problematickejšie než sa na prvý pohľad zdá.

Hybridná práca prináša aj viaceré obmedzenia, a má vplyv aj na bezpečnosť práce či duševné zdravie a tzv. wellbeing. Predkladané číslo bulletinu sa zaoberá otázkami a problematikou hybridnej práce, trendami, prieskumami a budúcnosťou hybridnej práce na trhu práce.

Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.