Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia (Daniel Gerbery, 2023)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (R. Bednárik)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (Rastislav Bednárik, 2024)
8. februára 2024
Titulná strana výskumnej správy Flexibilné formy práce a BOZP (M. Kordošová, 2023)
Flexibilné formy práce a BOZP. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2023)
19. februára 2024

Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia (Daniel Gerbery, 2023)

Titulná strana publikácie Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023 (D. Gerbery, 2023)

IVPR prináša aktualizovanú Správu o výskume rodovo podmieneného násila, založenú na vážených dátach. Oproti pôvodne publikovanej správe došlo len k niekoľkým malým zmenám v hodnotách niektorých ukazovateľov. Tím IVPR je k dispozícii pre prípadné otázky.