Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov, II. etapa (Miroslava Kordošová, 2020)

Logo ILO
Medzinárodná organizácia práce: World Employment and Social Outlook 2021
18. marca 2021
Uputavka na prirucku Ako pristupovat k sexualnemu obtazovaniu na pracovisku
Ako pristupovať k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku – príručka pre zamestnávateľov
30. marca 2021

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov, II. etapa (Miroslava Kordošová, 2020)

Titulna strana studie Odstranovanie barier... II. etapa

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu vzdelávania v oblasti BOZP v podnikoch so zameraním na cudzích/zahraničných pracovníkov. Ide o pokračovanie projektu z roku 2019. Hlavným cieľom je napomôcť k presadzovaniu rovnakých podmienok, odstraňovania bariér, diskriminácie a znižovania pracovných úrazov a zvyšovanie celkovej úrovne pracovných podmienok zahraničných pracovníkov. Správa z výskumnej úlohy poskytuje analýzy podmienok vzdelávania BOZP, uznávania kvalifikácií a dokladov, dopadov pandémie COVID-19 na zamestnávanie a pobyt cudzích pracovníkov. Prináša aj praktické návody na osvetu pri vzdelávaní BOZP cudzích pracovníkov a možnosti komunikácie a odstraňovania bariér – jazykových či stereotypov.