Medzinárodná organizácia práce: World Employment and Social Outlook 2021

Titulna strana Bulletinu IVPR 2/2021
Bulletin IVPR 3/2021 (Posudková činnosť v ľudsko-právnej perspektíve: európske modely a skúsenosti)
8. marca 2021
Titulna strana studie Odstranovanie barier... II. etapa
Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov, II. etapa (Miroslava Kordošová, 2020)
18. marca 2021

Medzinárodná organizácia práce: World Employment and Social Outlook 2021

Logo ILO

Vážení kolegovia, kolegyne, návštevníci webstránky IVPR, dovoľte, aby sme Vás upriamili na správu Medzinárodnej organizácie práce (MOP/ILO) s názvom: World Employment and Social Outlook 2021- The role of digital labour platforms in transforming the world of work (tlačová správa tu).

„Všetci pracovníci, bez ohľadu na povolanie, musia mať možnosť uplatňovať svoje základné práva v zamestnaní.“

Guy Ryder, generálny riaditeľ MOP

Digitálne pracovné platformy sa za posledné desaťročie na celom svete päťnásobne zvýšili, uvádza najnovšia správa Medzinárodnej organizácie práce World Employment and Social Outlook 2021. Digitalizácia práce potrebuje jasné pravidlá.

Podľa správy World Employment and Social Outlook 2021: Úloha digitálnych pracovných platforiem pri transformácii sveta práce poskytujú digitálne pracovné platformy nové zamestnanecké príležitosti, a to aj ženám, osobám so zdravotným postihnutím, mladým ľuďom a osobám na okraji spoločnosti. Platformy tiež umožňujú podnikom získať prístup k veľkej flexibilnej pracovnej sile s rôznymi zručnosťami a zároveň rozširovať svoju zákaznícku základňu.

Správa sa zameriava na dva hlavné typy digitálnej pracovnej platformy: online webové platformy, na ktorých pracovníci vykonávajú úlohy online a na diaľku, a platformy na základe polohy, kde úlohy na konkrétnom mieste vykonávajú jednotlivci, napríklad taxikári a dodávatelia. Zistenia tejto správy sú založené na prieskumoch a rozhovoroch s približne 12 000 zamestnancami a zástupcami 85 firiem z celého sveta vo viacerých odvetviach.

„Digitálne pracovné platformy otvárajú príležitosti, ktoré predtým neexistovali, najmä pre ženy, mladých ľudí, osoby so zdravotným postihnutím a marginalizované skupiny vo všetkých častiach sveta. A to treba oceniť. Nové výzvy je možné splniť prostredníctvom globálneho sociálneho dialógu, aby mohli pracovníci, zamestnávatelia a vlády z týchto pokrokov profitovať rovnako a naplno. Všetci pracovníci, bez ohľadu na zamestnanie, musia mať možnosť uplatňovať svoje základné práva pri práci,“ uviedol generálny riaditeľ MOP Guy Ryder.

Nové výzvy pre pracovníkov a podniky

Výzvy pre pracovníkov platforiem súvisia s pracovnými podmienkami, pravidelnosťou práce a príjmom, ale tiež s nedostatkom prístupu k sociálnej ochrane, slobode združovania a právam na kolektívne vyjednávanie. Pracovná doba môže byť často dlhá a nepredvídateľná. Polovica pracovníkov online platforiem zarába menej ako 2 doláre za hodinu. Niektoré platformy navyše vykazujú výrazný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien. Správa uvádza, že pandémia COVID-19 odhalila ešte viac takýchto problémov.

Nové príležitosti, vytvorené digitálnymi pracovnými platformami, ešte viac rozmazávajú predtým jasný rozdiel medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami. Pracovné podmienky sú do veľkej miery regulované podmienkami platforiem o službách, ktoré sú často jednostranne určené. Algoritmy čoraz viac nahrádzajú ľudí pri prideľovaní a hodnotení práce, aj pri správe a monitorovaní pracovníkov.

Pre platformy, ktoré fungujú vo viacerých jurisdikciách, sú potrebné zrozumiteľné a koordinované postupy, aby sa zabezpečilo, že poskytujú dôstojné pracovné príležitosti a podporujú rast udržateľných podnikov.

Celá správa ILO: tu

Kľúč k porozumeniu svetu práce: Na základe zistení z výskumov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) ponúka každá InfoStory jedinečný pohľad na tému súvisiacu s prácou, ktorá je vyrozprávaná prostredníctvom príbehu, obohateného o infografiky, videá, mapy a prípadové štúdie

Spracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)