Ako pristupovať k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku – príručka pre zamestnávateľov

Titulna strana studie Odstranovanie barier... II. etapa
Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov, II. etapa (Miroslava Kordošová, 2020)
18. marca 2021
Obrazok ku kampani Zdrave pracoviska znizuju zataz
Zdravé pracoviská znižujú záťaž – kampaň Európskej agentúry pre BOZP
8. apríla 2021

Ako pristupovať k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku – príručka pre zamestnávateľov

Uputavka na prirucku Ako pristupovat k sexualnemu obtazovaniu na pracovisku

Sexuálne obťažovanie nie je novým fenoménom, no získava si stále viac povedomia aj na slovenských pracoviskách. Spoločenské hodnoty a postoje sa menia. Naše pracovné kolektívy sú stále rôznorodejšie a s tým sa menia aj naše predstavy o tom, čo je a nie je etické a prijateľné na pracovisku.

Ako teda postupovať? Všetkým zamestnávateľom, ktorí sa chcú oboznámiť so spôsobmi riešenia sexuálneho obťažovania na pracovisku, dávame do pozornosti krátku príručku. Autorkou je Veronika Valkovičová.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.