Zdravé pracoviská znižujú záťaž – kampaň Európskej agentúry pre BOZP

Uputavka na prirucku Ako pristupovat k sexualnemu obtazovaniu na pracovisku
Ako pristupovať k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku – príručka pre zamestnávateľov
30. marca 2021
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - volajte bezplatne 0800 212 212 a píšte na linkaprezeny@ivpr.gov.sk
PONUKA PRÁCE – poradkyňa Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
8. apríla 2021

Zdravé pracoviská znižujú záťaž – kampaň Európskej agentúry pre BOZP

Obrazok ku kampani Zdrave pracoviska znizuju zataz

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

dávame Vám do pozornosti webstránku Európskej agentúry pre BOZP s tematikou kampane „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Kampaň prebieha v rokoch 2020 až 2022.

Najvyšší čas riešiť chronické poškodenia podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Čo môžeme urobiť, aby sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy nestali chronickými?

Ako by sme zamestnancom s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy čo najlepšie pomohli, aby zotrvali v zamestnaní, resp. aby sa vrátili do práce?

Odpovede na tieto, ale aj iné otázky nájdete v novej časti webového sídla kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

V osobitnej časti sú pre vás pripravené prípadové štúdie, výsledky výskumu a praktické rady a nástroje.

Vzhľadom na starnutie európskej populácie a posúvanie dôchodkového veku je mimoriadne dôležité, aby skúsení zamestnanci zotrvali v zamestnaní, čím by sa posilnili podniky a ekonomika. Na to sú potrebné včasné zásahy a účinné opatrenia na riadenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Oboznámte sa s prioritnou oblasťou chronické ochorenia.

Získajte všetky informácie o kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Pozrite si naše praktické nástroje a usmernenia o riadení chronických ochorení.

Dúfame, že tam nájdete užitočné informácie pre svoju prácu.

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)