Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny: Je väčšia pomoc zo strany štátu potrebná a možná? (Darina Ondrušová, 2020)

Ilustračný obrázok - graffiti zobrazúce dievčatko s odlietavajúcim balónom
Rozhodovanie súdov týkajúce sa ochrany záujmov a bezpečia maloletého dieťaťa musí zohľadňovať aj ochranu žien a detí pred násilím (Tlačová správa)
18. februára 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2021)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)
22. februára 2021

Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny: Je väčšia pomoc zo strany štátu potrebná a možná? (Darina Ondrušová, 2020)

Titulná strana štúdie Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny

Predkladaný materiál sa zaoberá otázkou potreby zvyšovania dostupnosti služieb pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v SR. So zámerom skvalitniť odborné diskusie na túto tému v 1. časti po prvýkrát sumarizuje dostupné dáta o vývoji prevalencie autizmu v SR – v oblasti školských štatistík, zdravotníckych štatistík a informácií o počtoch novopriznaných invalidných dôchodkov osobám s PAS. Uvedené dáta naznačujú, že počet osôb s PAS v SR narastá, čo sa najvýraznejšie prejavuje vo vývoji počtu žiakov s PAS. Naopak, počet osôb s PAS, ktorým bol novopriznaný invalidný dôchodok, ostal v období rokov 2010-2019 pomerne nízky a ich podiel na celkovom počte osôb, ktorým bol novopriznaný invalidný dôchodok, sa takisto zvýšil len mierne, z 0,07 % na 0,46 %. Materiál poukazuje na nízku využiteľnosť a nedostatočné využívanie dostupných dát pri plánovaní a monitorovaní dostupnosti sociálnych služieb pre osoby s PAS a ich rodiny.

V 2. časti predkladaný materiál zároveň polemizuje s tvrdením, že výraznejšia podpora štátu pre osoby s PAS a ich rodiny nie je možná okrem iného aj z dôvodu, že poskytovanie sociálnych služieb v SR nie je založené na priamej väzbe na konkrétny druh zdravotného postihnutia (diagnózu), ale kompenzuje za ustanovených podmienok sociálne dôsledky zdravotného postihnutia. V tejto súvislosti predstavuje príklady niektorých európskych krajín, ktoré už prijali stratégie / akčné plány pomoci osobám s PAS, hoci spravidla skôr v rámci zdravotných, nie sociálnych politík.