Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020. Analýza (Kvetoslava Repková, 2020)

Titulná strana publikácie Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partners. a domáceho násilia - Z. Očenášová, IVPR, 2020
Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)
9. júla 2020
IVPR logo
PONUKA PRÁCE – mzdový/á účtovník/čka-personalista/ka
14. júla 2020

Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020. Analýza (Kvetoslava Repková, 2020)

Titulná strana štúdie Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015-2020 (K. Repková, IVPR, 2020)

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) MPSVR SR cyklicky pripravuje dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb“ na referenčné obdobia. Prostredníctvom dokumentu sa normatívne usmerňuje vývoj v obciach, mestách a regiónoch na úseku sociálnych služieb pre rozličné cieľové skupiny za účelom vytvárania podmienok ich sociálneho začlenenia. Štúdia analyzuje stav naplnenia národných priorít ustanovených pre obdobie rokov 2015-2020. Jej výsledky budú využité pri formovaní nového programového dokumentu, ktorý sa bude vzťahovať k obdobiu rokov 2021-2030.