Bulletin IVPR 3/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023)

IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2023
6. marca 2023
Medzinárodný deň žien 2023
Medzinárodný deň (obhajoby práv) žien pripomína, čo všetko ešte ženám k dosiahnutiu skutočnej rovnosti v spoločnosti chýba (Tlačová správa)
8. marca 2023

Bulletin IVPR 3/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023)

Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2023 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (R. Bednárik)

Tento bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2023/02/SSO_na_Slovensku_k_1_januaru_2023.pdf.

Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu Financovanie.

Stav sociálnej ochrany na Slovensku na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie – MISSOC spracováva doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.