IVPR v médiách – marec 2023

Ilustračný obrázok - ruky naťahujúce sa jedna k druhej. Obrázok k diskusii Spoločne proti násiliu.
SPOLOČNE PROTI NÁSILIU – verejná diskusia 2. marca 2023
16. februára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2023 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (R. Bednárik)
Bulletin IVPR 3/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023)
7. marca 2023

IVPR v médiách – marec 2023

IVPR logo