SPOLOČNE PROTI NÁSILIU – verejná diskusia 2. marca 2023

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. januáru 2023 (R. Bednárik, 2023)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)
14. februára 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – marec 2023
6. marca 2023

SPOLOČNE PROTI NÁSILIU – verejná diskusia 2. marca 2023

Ilustračný obrázok - ruky naťahujúce sa jedna k druhej. Obrázok k diskusii Spoločne proti násiliu.

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na verejnú diskusiu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2023.

Podujatie sa uskutoční dňa 2. marca 2023 o 17,00 hod.
v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Hodžovom námestí 1/A v Bratislave.

Diskusiu s názvom “SPOLOČNE PROTI NÁSILIU. Opatrenia a spolupráca v prevencii a intervencii násilia na ženách” organizujú Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách a Rakúske kultúrne fórum.

PROGRAM:

Úvodné slovo: veľvyslankyňa Rakúska na Slovensku, Jej Excelencia Margit Bruck-Friedrich

Diskutujúci:
• klinický psychológ a psychoterapeut Romeo Bissuti, Männerberatung Wien, Rakúsko
• terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch Daša Malíková, riaditeľka ALEJ poradenské centrum
• psychológ, metodik a tréner skupinových programov pre mužov, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch Róbert Vavro, riaditeľ občianskeho združenia LIBERATE

Moderátorka diskusie: právnička Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC)

Na tomto podujatí sa dozviete viac o práci poskytovateľov špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a o práci s páchateľmi násilia na ženách.
Prečo je potrebné spoločne hľadať účinné opatrenia pre zlepšenie situácie s násilím v rodinách a v intímnych vzťahoch?
Odkedy Rakúsko poskytuje poradenstvo aj pre mužov a aká je situácia na Slovensku?
Ako prispievajú k zlepšeniu situácie žien zažívajúcich násilie analýzy a dáta, ktoré zhromažďuje KMC?

Na diskusiu sa môžete zaregistrovať tu: pressburg-kf@bmeia.gv.at

Podujatie sa uskutoční v slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením. Vstup je voľný.

Túto diskusiu finančne podporilo Rakúske kultúrne fórum.

Verejná diskusia sa uskutočňuje ako súčasť projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Logo Norway grants a slovenský štátny znak
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe - Nórske granty slogan