Bulletin IVPR 7/2023 (Súostrovie Gulag po päťdesiatich rokoch: Rozhovor so Stephenom Kotkinom)

IVPR logo
IVPR v médiách – august 2023
7. augusta 2023
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)
4. septembra 2023

Bulletin IVPR 7/2023 (Súostrovie Gulag po päťdesiatich rokoch: Rozhovor so Stephenom Kotkinom)

Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2023

V tomto roku si pripomíname niekoľko okrúhlych výročí z dejín komunizmu a antikomunizmu. V marci uplynulo sedemdesiat rokov od smrti človeka, ktorý sa volal Koba Džugašvili a vo svete bol známy pod menom Stalin. V septembri to bude päťdesiat rokov od vydania prvého zväzku monumentálneho diela Súostrovie Gulag vo francúzskom preklade v Paríži, ktoré napísal ruský autor Alexander Solženicyn, a taktiež uplynie päťdesiat rokov od vojenského zastavenia prechodu Chile ku komunizmu.

Týmto číslom Bulletinu IVPR si pripomíname prvé dve dejinné – a dejiny meniace – udalosti.

Stephen Kotkin (narodený 1959) je americký historik, akademik a spisovateľ, ktorý pôsobí na Hooverovom inštitúte Stanfordovej univerzity v Kalifornii. Jeho najvýznamnejším knižným projektom je trojzväzkový životopis Stalina, ktorého prvé dva diely boli „Stalin: Paradoxy moci 1878-1928“ (2014) a „Stalin: čakanie na Hitlera 1929 – 1941“ (2017). Tretím dielom bude „Stalin: prepočítanie sa a Mao Ce-tung“ (2024).

Rozhovor s prof. Kotkinom bol natočený v roku 2019 formou podcastu; my ho v skrátenej podobe preberáme z revue Kontexty 2/2023, vydávanej v Brne (www.casopiskontexty.cz).