Bulletin IVPR 4/2023 (Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká. Návrh stratégií a programov na elimináciu psychosociálnych rizík na pracovisku)

Abstraktný obrazec v modrej farbe
Slovensko má po prvýkrát koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovectva
13. apríla 2023
Titulná strana publikácie Analýza súčasného spracovania štat. údajov v rámci soc. poradenstva a soc. služieb (NP PERD, kolektív, 2023)
Analýza súčasného spracovania štatistických údajov v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych služieb (kolektív autoriek, 2023)
27. apríla 2023

Bulletin IVPR 4/2023 (Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká. Návrh stratégií a programov na elimináciu psychosociálnych rizík na pracovisku)

Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2023 - Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká (M. Kordošová)

V tomto čísle bulletinu je uvedený stručný prehľad o psychosociálnych rizikách na pracoviskách a predstavené koncepcie a programy na elimináciu psychosociálnych rizík na úrovni MPSVR SR a podnikovej úrovni. Môžu tak pomôcť zamestnávateľom, ale i zamestnancom pri znižovaní psychosociálnej záťaže a stresu na pracoviskách.

Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.