Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)

Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne
2. februára 2023
Titulná strana výskumnej úlohy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa (Miroslava Kordošová, 2022)
Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. II. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2022)
13. februára 2023

Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)

Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)

Empirické konštatovanie „plodnosť za posledných dvadsať rokov klesla súčasne vo všetkých rozvinutých, priemyslových krajinách bez ohľadu na ich kultúrne trendy“ má jeden protipríklad, ktorý ho vyvracia: Izrael, s celkovou plodnosťou okolo troch detí na ženu. Izrael je isteže rozvinutou, priemyslovou krajinou. V roku 2021 bol jeho hrubý domáci produkt (HDP) na osobu 55 359 amerických dolárov, čo ho stavia medzi Rakúsko (52 062 USD) a Holandsko (56 298 USD), a vyššie než Spojené Kráľovstvo, Francúzsko či Nemecko. Jeho populácia je 9,6 miliónov občanov, čo je približne rovnaké, ako v Maďarsku, Portugalsku, Grécku či Švédsku. Prečo sa teda výnimočný demografický profil Izraela z toho trendu ostatných rozvinutých, priemyslových krajín vymyká?

Autorom článku je David P. Goldman, americký ekonóm, analytik a publicista.

Článok bol pôvodne publikovaný na internetovej stránke Law & Liberty dňa 11. januára 2023; je mierne skrátený a upravený.