Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2023
2. februára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)
Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)
6. februára 2023

Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

Tlačové správy

Slávnostné otvorenie rodinných poradní

Dňa 02.06.2022 boli slávnostne otvorené rodinné poradne na Slovensku – návštevou (11.00 hod.) a tlačovou konferenciou (11.30 hod.) ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka v Rodinnej poradni v Trnave. Tlačová konferencia je zverejnená na: https://youtu.be/dpzjf2yNca4

Odborná konferencia a jej pridružené aktivity

Dňa 17.06.2022 sme realizovali Odbornú konferenciu národného projektu Rodinné poradne pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Pre viac informácií kliknite sem.

Pridruženou aktivitou pred začiatkom Odbornej konferencie NP Rodinné poradne bola tlačová konferencia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pána Milana Krajniaka, spolu s generálnou riaditeľkou Sekcie rodinnej politiky MPSVR SR, pani Annou Verešovou, riaditeľom Inštitútu pre výskum práce a rodiny, pánom Romanom Jochom a  manažérkou metodického riadenia pre sociálnych/sociálne pracovníkov/pracovníčky, pedagógov/pedagogičky/právnikov/právničky a asistentov/asistentky rodinných poradní, pani Jarmilou Majákovou. Pre zhliadnutie videa kliknite sem.

Ako súčasť Odbornej konferencie bol v popoludňajších hodinách organizovaný Workshop pre internú komunitu národného projektu a zúčastnili sa ho zamestnankyne a zamestnanci 5-tich pilotných rodinných poradní, zástupcovia partnera – Ústredia PSVR, celý projektový tím u prijímateľa a analytický a expertný tím NP Rodinné poradne.

Bulletin IVPR 6/2022

Kasanová, Anna: Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní. K dispozícii online na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/bulletin_ivpr_6_2022-1.pdf

Dokážeme pomôcť

Epizóda o Rodinných poradniach v rámci dokumentárneho seriálu Dokážeme pomôcť, video na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=msy1uGoBSd4

Záverečná odborná konferencia

Dňa 13. 9. 2023 v čase 8.00 do 13.30 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konala záverečná odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny pod názvom Rodinné poradne pre všetkých. Pre viac informácií kliknite sem.

Po skončení záverečnej odbornej konferencie sa konal Workshop pre internú komunitu národného projektu Rodinné poradne, ktorý organizoval partner NP Rodinné poradne, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a zúčastnili sa ho zamestnankyne a zamestnanci 5-tich pilotných rodinných poradní a zástupcovia partnera – Ústredia PSVR.

Bulletin IVPR 9/2023

Kašparů, Max: Choroby súčasnej rodiny. K dispozícii online na: https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-9-2023-choroby-sucasnej-rodiny/

Rodinné poradne pre všetkých: zborník odborných výstupov z národného projektu a záverečnej konferencie

Dávame Vám do pozornosti zborník odborných výstupov z národného projektu a záverečnej konferencie, ktorý mapuje a vyhodnocuje výsledky pilotného projektu zameraného na implementáciu rodinných poradní na Slovensku a prináša pohľad na cestu tvorby Štandardov pre rodinné poradne. Pre viac informácií kliknite sem.

Rodinné poradne na Slovensku

Urdziková, Jana. Rodinné poradne na Slovensku. In: Mária Šmidová (ed.). Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 2023, s. 48-52. ISBN 978-80-8191-406-5.

Pre stiahnutie state zo zborníka kliknite sem.