Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2023
2. februára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)
Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)
6. februára 2023

Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

Slávnostné otvorenie rodinných poradní

Dňa 02.06.2022 boli slávnostne otvorené rodinné poradne na Slovensku – návštevou (11.00 hod.) a tlačovou konferenciou (11.30 hod.) ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka v Rodinnej poradni v Trnave. Tlačová konferencia je zverejnená na: https://youtu.be/dpzjf2yNca4

Odborná konferencia

Dňa 17.06.2022 sme realizovali Odbornú konferenciu národného projektu Rodinné poradne (bližšie informácie na tomto linku: https://ivpr.gov.sk/odborna-konferencia-narodneho-projektu-ropo/).

Pozvánka s programom je k dispozícii tu: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/pozvanka_na_odbornu_konf_np_ropo.pdf

Pred samotnou odbornou konferenciou sa uskutočnila tlačová konferencia, video tu: https://youtu.be/WU7E41k2114.

Odbornej časti konferencie sa zúčastnilo 69 účastníkov. Workshop ako súčasť odbornej konferencie bol realizovaný v popoludňajších hodinách pre internú komunitu národného projektu a zúčastnili sa ho zamestnankyne a zamestnanci 5-tich pilotných rodinných poradní, zástupcovia partnera – Ústredia PSVR, celý projektový tím u prijímateľa a analytický a expertný tím NP Rodinné poradne. Fotografie prikladáme v časti Prílohy.

Bulletin IVPR 6/2022

Kasanová, Anna: Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní. K dispozícii online na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/bulletin_ivpr_6_2022-1.pdf

Dokážeme pomáhať

Epizóda o Rodinných poradniach v rámci dokumentárneho seriálu Dokážeme pomáhať, video na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=msy1uGoBSd4