Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

IVPR logo
IVPR v médiách – február 2023
2. februára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)
Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)
6. februára 2023

Diseminačné aktivity a publicita NP Rodinné poradne

Slávnostné otvorenie rodinných poradní

Dňa 02.06.2022 boli slávnostne otvorené rodinné poradne na Slovensku – návštevou (11.00 hod.) a tlačovou konferenciou (11.30 hod.) ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka v Rodinnej poradni v Trnave. Tlačová konferencia je zverejnená na: https://youtu.be/dpzjf2yNca4

Odborná konferencia

Dňa 17.06.2022 sme realizovali Odbornú konferenciu národného projektu Rodinné poradne (bližšie informácie na tomto linku: https://ivpr.gov.sk/odborna-konferencia-narodneho-projektu-ropo/).

Pozvánka s programom je k dispozícii tu: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/pozvanka_na_odbornu_konf_np_ropo.pdf

Pred samotnou odbornou konferenciou sa uskutočnila tlačová konferencia, video tu: https://youtu.be/WU7E41k2114.

Odbornej časti konferencie sa zúčastnilo 69 účastníkov. Workshop ako súčasť odbornej konferencie bol realizovaný v popoludňajších hodinách pre internú komunitu národného projektu a zúčastnili sa ho zamestnankyne a zamestnanci 5-tich pilotných rodinných poradní, zástupcovia partnera – Ústredia PSVR, celý projektový tím u prijímateľa a analytický a expertný tím NP Rodinné poradne.

Bulletin IVPR 6/2022

Kasanová, Anna: Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní. K dispozícii online na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/bulletin_ivpr_6_2022-1.pdf

Dokážeme pomáhať

Epizóda o Rodinných poradniach v rámci dokumentárneho seriálu Dokážeme pomáhať, video na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=msy1uGoBSd4

Záverečná odborná konferencia

Dňa 13. 9. 2023 v čase 8.00 do 13.30 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konala záverečná odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny pod názvom Rodinné poradne pre všetkých. Pre viac informácií kliknite sem.

Po skončení záverečnej odbornej konferencie sa konal Workshop pre internú komunitu národného projektu Rodinné poradne, ktorý organizoval partner NP Rodinné poradne, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a zúčastnili sa ho zamestnankyne a zamestnanci 5-tich pilotných rodinných poradní a zástupcovia partnera – Ústredia PSVR.