Odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne a jej pridružené aktivity

IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2022
6. júna 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2022
Bulletin IVPR 5/2022 (Politika Viktora Orbána nezastavila pokles populácie)
19. júna 2022

Odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne a jej pridružené aktivity

Upútavka na konferenciu NP ROPO, 17. 6. 2022

Dňa 17. 6. 2022 v čase 8.30 do 13.00 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konala Odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny s cieľom priblížiť implementovaný národný projekt širokej odbornej verejnosti, zoznámiť ju s čiastkovými výsledkami v jednotlivých podaktivitách, diskutovať o nich a umožniť vzájomnú výmenu odborných skúseností z oblasti rodinného poradenstva. Odborná konferencia sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Organizátorom konferencie bol prijímateľ NFP, Inštitút pre výskum práce a rodiny, v spolupráci s partnerom NP Rodinné poradne, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pred samotným začiatkom Odbornej konferencie NP Rodinné poradne sa konala tlačová konferencia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pána Milana Krajniaka, spolu s generálnou riaditeľkou Sekcie rodinnej politiky MPSVR SR, pani Annou Verešovou, riaditeľom Inštitútu pre výskum práce a rodiny, pánom Romanom Jochom a  manažérkou metodického riadenia pre sociálnych/sociálne pracovníkov/pracovníčky, pedagógov/pedagogičky/právnikov/právničky a asistentov/asistentky rodinných poradní, pani Jarmilou Majákovou.

Pre zhliadnutie videa kliknite sem.

Odbornú konferenciu otvoril minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Milan Krajniak, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že: Očakávame, že sa rodinné poradne stanú vyhľadávané pre rodiny ale aj jednotlivcov, ktorí takúto formu poradenstva alebo podpory potrebujú a z rôznych dôvodov si ju doposiaľ nemohli dovoliť. Na poradne sa môžu ľudia obracať so všetkými problémami v rodine, s manželskými, partnerskými, problémami rodičov a detí, či spolužitia so seniormi. Môže ísť o dlhodobé problémy, ale aj rozličné momentálne výzvy, ktoré nám život stavia do cesty ako je rozvod, smrť blízkeho, strata zamestnania alebo vážne ochorenie. Návšteva rodinnej poradne je vhodná pre každého, kto chce svoje problémy riešiť a hľadá podporu odborníkov.” 

Následne 69 účastníkov konferencie privítal a predniesol príhovor riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny, MUDr. Roman Joch. Po ňom následoval príhovor vecného gestora NP Rodinné poradne – MPSVR SR, generálnej riaditeľky Sekcie rodinnej politiky, Mgr. Anny Verešovej.

Pre stiahnutie programu Odbornej konferencie NP Rodinné poradne kliknite sem.

V popoludňajších hodinách bol organizovaný Workshop pre internú komunitu národného projektu a zúčastnili sa ho zamestnankyne a zamestnanci 5-tich pilotných rodinných poradní, zástupcovia partnera – Ústredia PSVR, celý projektový tím u prijímateľa a analytický a expertný tím NP Rodinné poradne. Konal sa ako súčasť Odbornej konferencie NP Rodinné poradne. Cieľom workshopu bola príležitosť sa spoznať osobne, diskutovať o pripravovaných štandardoch rodinných poradní, výzvach, s ktorými sme boli konfrontovaní v NP a rovnako bol priestorom pre výmenu odborných i osobných skúseností z oblasti rodinného poradenstva.

Pozvánka na Workshop – kliknite sem.

Logo EÚ-ESF a OPĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk