IVPR v médiách – jún 2022

Národný projekt Rodinné poradne v médiách
2. júna 2022
Upútavka na konferenciu NP ROPO, 17. 6. 2022
Odborná konferencia národného projektu Rodinné poradne a jej pridružené aktivity
7. júna 2022

IVPR v médiách – jún 2022

IVPR logo