Bulletin IVPR 9/2023 (Choroby súčasnej rodiny)

Titulná strana publikácie Pracovisko bez sexuálneho obťažovania - ako na to?
Nová publikácia: Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to?
2. októbra 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – október 2023
9. októbra 2023

Bulletin IVPR 9/2023 (Choroby súčasnej rodiny)

Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2023

Text je rozšírením príspevku, ktorý prof. Kašparů predniesol na konferencii Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), pripravenej v rámci Národného projektu Rodinné poradne a konanej na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 13. septembra 2023.

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián (Max) Kašparů, PhD. (nar. 1950) je český psychiater, pedagóg, gréckokatolícky kňaz a esperantista.

Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ