Bulletin IVPR 8/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023)

Národný program aktívneho starnutia - logo
Vláda schválila prvú Správu o plnení opatrení nového NPAS: odborný príspevok IVPR (Kvetoslava Repková)
21. septembra 2023
Titulná strana publikácie Pracovisko bez sexuálneho obťažovania - ako na to?
Nová publikácia: Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to?
2. októbra 2023

Bulletin IVPR 8/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023)

Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2023

Tento bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2023-rastislav-bednarik-2023/.

Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu Financovanie.

Stav sociálnej ochrany na Slovensku na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie – MISSOC spracováva doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.