Bulletin IVPR 5/2023 (Obchodná bilancia)

Titulná strana výskumnej správy Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first, 2023
Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first (Darina Ondrušová, Daniel Škobla, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)
18. mája 2023
IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2023
9. júna 2023

Bulletin IVPR 5/2023 (Obchodná bilancia)

Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2023 (Frédéric Bastiat: Obchodná bilancia)

Frédéric Bastiat (1801 – 1850) bol francúzsky ekonóm, publicista, spisovateľ a politik, poslanec Národného zhromaždenia v rokoch 1848 – 1850. Ide o reakciu na parlamentné vystúpenie poslanca Francoisa Mauguina; zdravotný stav neumožnil Bastiatovi rečniť v Národnom zhromaždení, preto svoju reakciu publikoval ako článok v tlači (29. 3. 1850).