2023

12. decembra 2023
Titulná strana publikácie Návrh na vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov...PERD, 2023

Návrh na koordinačný postup pre vytvorenie tzv. špecializovaných policajných tímov zasahujúcich v prípadoch násilia na ženách vrátane znásilnenia (Andrea Babušáková, Barbora Burajová, Marek Píš, 2023)

Táto publikácia sa zaoberá možnosťou vytvorenia špecializácie v policajnej práci na identifikáciu a vyšetrovanie prípadov násilia na ženách a domáceho násilia. Na úvod chceme zdôrazniť, že […]
12. decembra 2023
Titulná strana publikácie Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany (PERD, 2023)

Partnerské a domáce násilie. Príručka, ako sa orientovať prostriedkami právnej ochrany pre pracovníkov a pracovníčky pracujúce v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva (Barbora Burajová, Marián Filčík, Kristína Kročková, 2023)

Cieľom tejto príručky a online nástroja, ktorý ju sprístupňuje, je poskytnúť pomáhajúcim profesiám v sociálnej a psychologickej oblasti praktickú orientáciu v poradenstve ženám zažívajúcim násilie v […]
12. decembra 2023
Titulná strana publikácie Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórii o problematike domáceho násilia (Burajová, PERD, 2023)

Metodika k porozumeniu kľúčových pojmov a teórií o problematike domáceho násilia a sexualizovaného násilia na ženách (Barbora Burajová, 2023)

Cieľom tejto metodiky je priblížiť ochranu obetí domáceho násilia a tzv. sexualizovaného násilia pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou. V našom prístupe aplikujeme princíp, že ochrana obetí […]