Ukončovanie bezdomovectva v Košiciach: Záverečná správa z projektu založeného na prístupe housing-first

IVPR logo
IVPR v médiách – november 2023
2. novembra 2023
Titulná strana priebežnej správy Housing-first Bratislava
Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou. Priebežná správa z výskumu (Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič, Daniel Gerbery, 2022)
6. novembra 2023

Ukončovanie bezdomovectva v Košiciach: Záverečná správa z projektu založeného na prístupe housing-first

Titulná strana záverečnej správy Housing-first pre rodiny v Košiciach (Kválová, Turkovič, Mičicová Ľuptáková, 2023)

„Ten sen tam je nejaký, ale realita jednoducho nepustí a ja som to povedala a za tým si stojím, že nebyť nadácie, tak reálne ja svoje bývanie nevidím. Lebo aj tie podnájmy sú neskutočne drahé, takže to by neprichádzalo vôbec do úvahy.“

Bytová núdza sa na Slovensku týka mnohých rodín s maloletými deťmi. Vlastné bývanie, hoci len v prenajatom byte, pre ne dlhodobo zostáva nedosiahnuteľným snom prelínajúcim sa s realitou každodenného života v zariadeniach núdzového bývania, ubytovniach či nedôstojných podmienkach.

Nadácia DEDO, v spolupráci s mestom Košice a neziskovou organizáciou Všetci pre rodinu, vo svojom programe Bývanie s podporou od roku 2019 uplatňuje prístup housing-first s cieľom ukončovania bezdomovectva rodín v Košiciach. V pilotnej fáze projektu bolo nájomné bývanie poskytnuté 10 rodinám.

Život týchto rodín v priebehu rokov 2021 – 2022 monitorovali prostredníctvom štyroch kôl rozhovorov výskumníčky IVPR Darina Kválová a Zuzana Turkovič. Výskum poukázal na variabilitu životných trajektórií rodín v bytovej núdzi a na potrebu systematickej podpory. Potvrdilo sa, že hlavnou prekážkou, ktorá rodinám stojí v ceste za adekvátnym bývaním, je nedostatok financií a s tým súvisiaci akútny nedostatok cenovo dostupného nájomného bývania, pričom tento problém sa ešte viac prehlbuje v prípade samoživiteliek. Dlhodobý nedostatok zdrojov na zabezpečenie základných životných potrieb a každodenná konfrontácia s existenčnými problémami pritom nezriedka vedie k problémom s fyzickým a duševným zdravím. Hoci sa rodiny zapojené do košického projektu v mnohom odlišujú, ich spoločnou charakteristikou je hodnotenie obdobia po nasťahovaní do pridelených bytov ako zásadnej zmeny k lepšiemu, a to nielen v životoch dospelých rodičov, ale aj ich detí.

Záverečnú správu z výskumu, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť efektívnosť projektu v oblasti udržania si bývania, identifikovať oblasti, v ktorých projekt viedol k pozitívnym zmenám v životoch rodín a definovať potreby rodín a intenzitu podpory, si môžete prečítať tu – kliknite sem.

Pre priebežnú správu z výskumu, ktorá bola publikovaná v roku 2022, kliknite sem.

V súčasnosti umožňuje Nadácia DEDO bývať s využitím prístupu housing-first už 37 rodinám.

Zaujala Vás táto téma? Prečítajte si záverečnú správu z projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou v Bratislave: kliknite sem.