Výzva na vyplnenie dotazníka o neplatenej práci v domácnosti

Ilustračný obrázok k webináru o telepráci, zobrazuje unaveného pracovníka z domu
Pozvánka na webinár o telepráci
2. júna 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – jún 2021
9. júna 2021

Výzva na vyplnenie dotazníka o neplatenej práci v domácnosti

Kreslený obrázok k UN WOMEN Generation Equality - neplatená práca v domácnosti

Radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na neplatenú prácu a starostlivosť o deti a blízkych vo Vašej domácnosti.

Náš dotazník je zameraný na zisťovanie množstva času, ktorý venujete na vykonávanie neplatenej práce v domácnosti, ako aj na vplyv pandémie Covid-19 na objem neplatenej práce a na zisťovanie Vašich názorov na deľbu vykonávanej neplatenej práce v domácnosti medzi ženami a mužmi.

Dotazník je určený pre osoby staršie ako 15 rokov. Je anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 25 minút. Výsledky získané pomocou dotazníka pomôžu lepšie pochopiť skúsenosti slovenských domácností s touto dôležitou súčasťou života a na základe prijatých opatrení skvalitniť procesy umožňujúce ich fungovanie.

Výskum realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Link na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/J1Q3A8Y3A1J4D2P7A

Ďakujeme za Vašu účasť na našom dotazníkovom prieskume.  

3 logá: ESF-EFRR, Operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.