Signál pomoci – môže zachrániť život

Titulna strana bulletinu - vyrez
Bulletin IVPR 4/2021 (Rodičovský bonus, krok správnym smerom pri dôchodkovej reforme)
13. apríla 2021
Postoje ľudí na Slovensku verzus realita slovenských žien. Zdroje: Eurobarometer 2016, FRA 2012, Reprezentatívny prieskum KMC 2017
KMC podporilo kampaň Hovorme o súhlase
14. apríla 2021

Signál pomoci – môže zachrániť život

Signal pomoci - gesta ruk

Opatrenia a sociálna izolácia, ktoré vyžaduje prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19, veľmi sťažujú prístup osobám ohrozeným násilím k bezpečnému a efektívnemu vyhľadaniu pomoci.

Signál pomoci“ je jednoduchý znak vykonateľný jednou rukou, ktorý môže ktokoľvek ohrozený násilím použiť pri videohovore alebo pri kontakte s inou osobou. 

Pomocou tohto signálu môžete požiadať o pomoc pri videohovore alebo pri kontakte s inou osobou


Signál pomoci je bezpečným nástrojom, ktorý ľudia môžu použiť na to, aby naznačili, že potrebujú pomoc a to bez zanechania digitálnej stopy. Ak zbadáte, že niekto používa Signál pomoci, bezpečne sa informujte u danej osoby a zistite, čo potrebuje, a tiež čo si želá, aby ste urobili vy.

Čo by sme mohli robiť, keď zbadáme tento signál od kamarátky počas videohovoru: Zavolajte jej a pýtajte sa len na otázky, kde stačí odpovedať iba áno/nie. Môže to znížiť riziko, ak ju počúva násilný partner alebo manžel.
Napríklad: “Si teraz v bezpečí? Môžeš si privolať sama políciu? Chceš, aby som privolala políciu ja? Máš možnosť odísť? Si zranená? Sú deti v bezpečí?”
Môžete skúsiť aj inú formu komunikácie ako je telefonát – napríklad e-mail, WhatsApp, sociálne médiá.
Spýtajte sa, ako jej môžete pomôcť (žena zažívajúca násilie najlepšie vie, čo by mohlo byť ohrozujúce pre ňu a jej deti).
Snažte sa ju podporiť a uistite ju, že za násilie nie je nikdy zodpovedná ona, ale osoba, ktorá ho pácha.
Opýtajte sa jej, či si praje, aby ste ju pravidelne kontaktovala/l.

Môžete sa obrátiť o pomoc na našej Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je Vám k dispozícií nepretržite a bezplatne na telefónnom čísle 0800 212 212 alebo napíšte e-mail linkaprezeny@ivpr.gov.sk, prípadne si môžete pozrieť celoslovenský adresár služieb pre ženy zažíívajúce násilie tu: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

Zdroj infromácií o signáli pomoci: https://canadianwomen.org/signal-for-help/

Facebook NLŽ: https://www.facebook.com/linkaprezeny

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.